Anasayfa Duyurular İletişim
 
     
     
     İş güvenliği uyulması gereken bir zorunluluktan öte işyerlerinde çalışan personellerin sağlığını ve güvenliğini sağlamaktır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı yaratmak İş Güvenliği Uzmanlarının ve İş yeri Hekiminin görevidir. İş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için periyodik kontrollerin belirli aralıklarla yapılıp, tehlike oluşturan tüm araç ve gereçlerin kullanımı hakkında çalışanlar bilgilendirilmelidir. İş güvenliği çalışanlar için hayati önem taşımaktadır. Kazalardan oluşan maddi kayıplar telafi edilebilir fakat kaybedilen yaşamların ve yaralanmaların telafisi yoktur.  

Ek-1: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları Tıklayın

Ek-2: İşyeri Tehlike Sınıfları Listesi İçin Tıklayın

Ek-3: İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü Uygulama Yönergesi İçin Tıklayın

Ek-4: Risk Yönetim Süreçleri için Tıklayın

Ek-5: Risk Kayıt Formu için Tıklayın

Ek-6: Risk Faaliyet Değerlendirme Tablosu için Tıklayın